פרשת השבוע- ברטי אברהם ונטורה

נפתח את המפגש בניגון מיוחד לקראת שבץת

של בועז דןידוף. זמר חזן טנור -קלאסי

השיעור הקרוב

11 דצמ 2020

שעה

11:00 - 12:00