פרשת השבוע- ברטי אברהם ונטורה

נפתח את המפגש בניגון מיוחד לקראת שבץת

של בועז דןידוף. זמר חזן טנור -קלאסי

השיעור הקרוב

30 יול 2021

שעה

11:00 - 12:00