מפגשים בנושא דמנציה- שינויים קוגניטיביים בזקנה

24/4 שינויים קוגניטיביים בזקנה
1.5 תקשורת אפקטיבית והתמודדות אפקטיבית עם שינוי התנהגות
8.5.22 צמצום חיכוכים באמצעות התאמת הסביבה הביתית לדמנציה
15.5 פתאןם השתנו התפקידים שלנו- המשמעויות של להיות בן משפחה מטפל
22.5 הפעלה ותעסוקה מתאימה ליכולות קוגניטיביות משתנות

השיעור הקרוב

02 אפר 2023

שעה

17:30 - 18:30